MGF080319_KRAFTANGAN BAKUL ROTAN01

Pengusaha rotan, NG Kim Loong dari Persatuan Orang Cacat Cina Malaysia melakukan cara penghasilan bakul rotan ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 08 MAC 2019

MGF080319_KRAFTANGAN BAKUL ROTAN06

Pengusaha rotan, NG Kim Loong dari Persatuan Orang Cacat Cina Malaysia melakukan cara penghasilan bakul rotan ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 08 MAC 2019

MGF080319_KRAFTANGAN BAKUL ROTAN04

Pengusaha rotan, NG Kim Loong dari Persatuan Orang Cacat Cina Malaysia melakukan cara penghasilan bakul rotan ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 08 MAC 2019